Kurset retter seg mot kommende førere av maskiner med større effekt enn 15kW eller 20.4 hk.

Etter Forskrift om utførelse av Arbeid (best.nr. 1357) stilles det nå krav om sikkerhetsopplæring for bruk av slikt utstyr (§§10-2 og 10-3). Dette kurset er på 32 timer teori og 8 timer grunntrening praktisk bruk som gjelder alle maskintypene, og 40 timer praksis for hver maskintype. Vi holder teorikurset, mens praksisen gjennomføres i egen bedrift hvor man er eller har vært ansatt. Kurset er minimumskrav for å føre alle anleggsmaskiner.

Emner på kurset:

  • Innledning

  • Sikkerhet/Ansvar/Vedlikehold

  • Geoteknikk

  • Ergonomi, arbeidsmiljø & sikkerhet

  • Natur & miljøhensyn

  • Gravemaskin

  • Hjullaster

  • Andre anleggsmaskiner – Veihøvel, dozer, anleggsdumber

Deltakerne som skal gå på kurs må være 18 år.(Kan begynne på kurset når de er 17 år).

INSTRUKTØR

Terje Homme
Terje HommeInstruktør
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Forespørsel / Tilbakemelding

Vi setter stor pris på dine meninger!