Kurset retter seg mot kommende førere på personløftere/lifter.

Personløfterkurset er på minimum 8 timer teori og 20 timer praksis.

Emner på kurset:

  • Innledning

  • Oppbygning

  • Stabilitet

  • Oppstilling

  • Bruk

  • Kontroll

  • Sikkerhet 

Deltakerne som skal gå på kurs må være 18 år.(Kan begynne på kurset når de er 17 år).

INSTRUKTØR

Terje Homme
Terje HommeInstruktør
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Forespørsel / Tilbakemelding

Vi setter stor pris på dine meninger!