Arbeidstilsynet har nå formelt iverksatt ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring klasse C1 og C2 for teleskoptruck. Teleskoptrucken har hengt i “løse luften” i mange år med uklare krav til opplæring og uten en formell opplæringsplan. Arbeidstilsynet legger ikke opp til noen overgangsordning, da dette kun brukes i forbindelse med ikrafttredelse av nye regler. Det betyr at alle som skal betjene slike maskiner må ha sertifisert opplæring. Ordningen gjelder fra 2009.

Slik ordningen er lagt opp er grunnlaget sertifisert opplæring på truck, lastebilkran eller masseforflytningsmaskin. For å få rett til klasse C1 (teleskoptruck) eller C2 (rundtomsvingende teleskoptruck) må det gjennomføres 6,5 timers teorikurs samt 4/8 eller 8/16 timers praksis.

Emner på kurset:

  • Truckførerbevis (sertifisert opplæring)

  • Masseførerbevis (sertifisert opplæring)

  • Lastebilkran G8 (sertifisert opplæring)

INSTRUKTØR

Terje Homme
Terje HommeInstruktør
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Forespørsel / Tilbakemelding

Vi setter stor pris på dine meninger!