Kurset retter seg mot kommende førere på stablende høytløftende trucker t.o.m. 10 tonns løftekapasitet.

Fagplanen for truckføreropplæring, godkjent av Arbeidstilsynet, krever at et truckførerkurs er på minimum 42/48 timer(22 timer teori/6 timer praktisk grunntrening og 14/20 timer praktisk kjøring).

Emner på kurset:

  • Innledning

  • Lover og forskrifter

  • Trucktyper og tilleggsutstyr

  • Truckens konstruksjon og virkemåte

  • Kontroll og vedlikehold

  • Stabilitet

  • Godshåndtering

  • Trafikk og Sikkerhetsbestemmelser

  • Arbeidsmiljø

  • Farlig gods

Deltakerne som skal gå på kurs må være 18 år.(Kan begynne på kurset når de er 17 år).

INSTRUKTØR

Terje Homme
Terje HommeInstruktør
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Forespørsel / Tilbakemelding

Vi setter stor pris på dine meninger!