Kurset kan gjennomføres på kveldstid, dagtid eller i en helg, alt etter hva som passer.

2018-05-01T13:15:59+00:00

Teleskoptruck Kurs (C1 & C2)

Arbeidstilsynet har nå formelt iverksatt ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring klasse C1 og C2 for teleskoptruck. Teleskoptrucken har hengt i "løse luften" i mange år med uklare krav til opplæring og uten en formell opplæringsplan. Arbeidstilsynet legger ikke opp til noen overgangsordning, da dette kun brukes i forbindelse med ikrafttredelse av nye regler. Det betyr at alle som skal betjene slike maskiner må ha sertifisert opplæring. Ordningen gjelder fra 2009.

2018-03-17T15:59:34+00:00

Truck Kurs

Fagplanen for truckføreropplæring, godkjent av Arbeidstilsynet, krever at et truckførerkurs er på minimum 42/48 timer(22 timer teori/6 timer praktisk grunntrening og 14/20 timer praktisk kjøring).

2018-05-01T13:24:10+00:00

Traverskran Kurs

Kurset retter seg mot kommende førere av traverskraner. Fagplanen for opplæringen er godkjent av Arbeidstilsynet. Traverskrankurset er på minimum 64/80 timer (40 timer teori og 24/40 timer praktisk kjøring).

Forespørsel / Tilbakemelding

Vi setter stor pris på dine meninger!